När det ännu inte är byggt.

Med Cleve&Co,s visualiseringstjänst kan vi rita upp ditt projekt  i 3D i en digital miljö och ta beslut innan det byggs. Det blir rätt från början.


PROJEKT

Vi är lyhörda och jobbar utifrån ett koncept eller tema!

 Att ha en röd tråd, koncept eller ett tema genom projektet ser vi
som ett viktigt arbetsredskap. Det underlättar samarbetet mellan oss och beställaren. Innan vi sätter igång så tankar vi er på era drömmar och visioner och därefter utformas ett koncept som båda parter känner sig trygga med. Alla materialval och beslut följer konceptet från projektets start till genomförande.

Bostäder