Search
Close this search box.

FAKTA
Vad: Bostadsrätter
Var: Göteborg
Vem: Ncc, i samarbete med Metro arkitekter

Handläggande Arkitekt:  Christina Cleve Aponno

Bostäder

Dockan – Eriksberg

Dockan 5 består av ett mindre hus, kallat Porthuset, placerat på kajen längst ut mot älven i Göteborg. Här är 15 bostadsrätter byggt. Byggnadernas och de enskilda lägenheternas disposition och utformning kommer av det fantastiska utsiktsläget, den styrda detaljplanen, högt ställda energikrav samt ambitionen att ge byggnaden den exklusivitet och gedigna intryck som platsen och de boende kräver.