Search
Close this search box.

FAKTA
Vad: Hotell
Var: Göteborg
Vem: i samarbete med Byrån

Ansvarig arkitekt/inredningsarkitekt:
Christina Cleve Aponno

Nöje/Fritid

Hotell Liseberg Heden

Uppdraget bestod i att ta fram två koncept för ombyggnad av 40 st hotellrum. Hotell Liseberg Heden ligger i hjärtat av Göteborgs centrum och inspiration hämtades från citylivet runt omkring.
Staden med dess olika identiteter bygger city 1 och city 2 på.

Nyckelord som staden, människor, byggnader och puls ingår i båda koncepten. City 1 har fashion som tema med Nordstadens identitet. City 2 har resande som tema med Centralstationens identitet.